ZAPYTANIE OFERTOWE – przeprowadzenie szkolenia „Analiza marketingowa – budowanie przewagi konkurencyjnej firmy”

 

Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „BIODERKO”
realizujące Projekt

„Biznes od A do Z”
nr RPKP.08.03.00-04-0001/16

w partnerstwie z
Wielkopolskim Instytutem Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek
zaprasza do złożenia oferty na:

przeprowadzenie szkolenia „Analiza marketingowa – budowanie przewagi konkurencyjnej firmy”