INFORMACJA O PLANOWANYM TERMINIE REKRUTACJI DO PROJEKTU

Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „BIODERKO” informuje, że 20.12.2017 roku rozpocznie nabór Formularzy rekrutacyjnych do projektu „Biznes od A do Z„.

  • Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.
  • Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji uczestników do projektu i Regulaminem przyznawania środków dostępnymi w zakładce dokumenty do pobrania.
  • Planowane zakończenie rekrutacji 05.02.2018 roku. Jednocześnie informujemy, że termin naboru może zostać skrócony po wpłynięciu 75 Formularzy rekrutacyjnych.