ZAPYTANIE OFERTOWE – przeprowadzenie szkolenia „Analiza marketingowa – budowanie przewagi konkurencyjnej firmy”

 

Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „BIODERKO”
realizujące Projekt

„Biznes od A do Z”
nr RPKP.08.03.00-04-0001/16

w partnerstwie z
Wielkopolskim Instytutem Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek
zaprasza do złożenia oferty na:

przeprowadzenie szkolenia „Analiza marketingowa – budowanie przewagi konkurencyjnej firmy”

Przeczytaj

Rozeznanie rynku – przeprowadzenie oceny 48 wniosków o bezzwrotne wsparcie finansowe dla Uczestników/czek Projektu „Biznes od A do Z” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „BIODERKO”
realizujące Projekt

„Biznes od A do Z”
nr RPKP.08.03.00-04-0001/16

w partnerstwie z
Wielkopolskim Instytutem Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek
zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie oceny 48 wniosków o bezzwrotne wsparcie finansowe

dla Continue reading

Przeczytaj

Zapytanie ofertowe – Przeprowadzenie Indywidualnego Wsparcia Doradczego dla 48 Uczestników/czek projektu „Biznes od A do Z” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Indywidualnego Wsparcia Doradczego dla 48 Uczestników/czek Projektu „Biznes od A do Z” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizator projektu:
Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „BIODERKO

 

Dokumenty:

Przeczytaj

ZAPYTANIE OFERTOWE – przeprowadzenie szkolenia „Prowadzenie działalności gospodarczej” dla 48 osób

Przedmiotem zamówienia jest
przeprowadzenie szkolenia „Prowadzenie działalności gospodarczej”
dla 48 Uczestników/czek Projektu„Biznes od A do Z
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizator projektu:
Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra BIODERKO

Dokumenty:

Przeczytaj

ROZEZNANIE RYNKU – ocena merytoryczna formularzy zgłoszeniowych do udziału w Projekcie

Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „BIODERKO”
realizujące Projekt

„Biznes od A do Z”
nr RPKP.08.03.00-04-0001/16

w partnerstwie z
Wielkopolskim Instytutem Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek
zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie:

oceny merytorycznej formularzy zgłoszeniowych do udziału w Projekcie

Przeczytaj