Wzór dokumentów do zastosowania przez Uczestników Projektu przy rozliczeniu dotacji i wsparcia pomostowego

Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „BIODERKO” podaje do wiadomości Uczestników Projektu wzór dokumentów do zastosowania przy rozliczeniu wsparcia finansowego (dotacji) oraz wsparcia pomostowego. Termin do rozliczenia wsparcia finansowego (dotacji) – 90 dni, od dnia wpływu środków finansowych na konto Uczestnika Projektu.

Termin do rozliczenia wsparcia pomostowego– w przypadku rozliczenia pierwszego wsparcia pomostowego – 45 dni, od dnia podpisania umowy, kolejne rozliczenia 30 dni.

Więcej informacji udziela Asystent Koordynatora Agnieszka Wiechecka, tel. 797 602 813.

Przypominamy, że KAŻDY UCZESTNIK PROJEKTU musi się ściśle trzymać założeń harmonogramu, a przesunięcia możliwe są do wartości 10 % między poszczególnymi pozycjami – zarówno we wsparciu pomostowym jak i dotacji.