Rozeznanie rynku – przeprowadzenie oceny 48 wniosków o bezzwrotne wsparcie finansowe dla Uczestników/czek Projektu „Biznes od A do Z” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „BIODERKO”
realizujące Projekt

„Biznes od A do Z”
nr RPKP.08.03.00-04-0001/16

w partnerstwie z
Wielkopolskim Instytutem Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek
zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie oceny 48 wniosków o bezzwrotne wsparcie finansowe

dla Uczestników/czek Projektu „Biznes od A do Z” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego