LISTA RANKINGOWA KANDYDATÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „BIZNES OD A DO Z”

Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „BIODERKO” podaje do wiadomości listę rankingową kandydatów do udziału w projekcie „Biznes od A do Z” nr RPKP.08.03.00-04-0001/16.

Lista do pobrania: