ROZEZNANIE RYNKU – ocena merytoryczna formularzy zgłoszeniowych do udziału w Projekcie

Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „BIODERKO”
realizujące Projekt

„Biznes od A do Z”
nr RPKP.08.03.00-04-0001/16

w partnerstwie z
Wielkopolskim Instytutem Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek
zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie:

oceny merytorycznej formularzy zgłoszeniowych do udziału w Projekcie