Ostateczna lista rankingowa Kandydatów do udziału w projekcie

Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „Bioderko” podaje do wiadomości ostateczną listę rankingową Kandydatów do udziału w projekcie „Biznes od A do Z” nr RPKP.08.03.00-04-0001/16.