Wynik przeprowadzonego rozeznania rynkowego na przeprowadzenie doradztwa zawodowego

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynkowego na przeprowadzenie doradztwa zawodowego została wybrana oferta złożona przez firmę CONSULTING PERSONALNY I ZAWODOWY SZKOLENIA I AKTYWIZACJA mgr Joanna Sobczak.