ROZEZNANIE RYNKU – doradca zawodowy

Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „BIODERKO”
realizujący Projekt

„Biznes od A do Z”
nr RPKP.08.03.00-04-0001/16

w partnerstwie z
Wielkopolskim Instytutem Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek
zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie:
Rozeznanie_rynku_-_doradca_zawodowy